Polityka prywatności sklepu internetowego J-MAX

1. Administrator danych

Administrator danych osobowych, to jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest sklep internetowy J-MAX z siedzibą pod adresem: Norwida 3, 42-500 Będzin, Polska, numer telefonu: +48 570 505 509, e-mail: jacek.nowak@jmax.pl.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy J-MAX przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów sprzedaży, w tym do przygotowania, zawarcia, wykonania, zmiany oraz rozwiązania Umowy między klientem a Administratorem oraz w celach archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe przetwarzane są także w celach marketingowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/korespondencyjny, dane dotyczące płatności.

3. Prawo dostępu, poprawiania i usunięcia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w określonych sytuacjach, osoba ta może żądać usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępu do danych, ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

5. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdy, kto korzysta z witryny www.jmax.pl, jest zobowiązany do regularnego sprawdzania treści tej strony w celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi prywatności.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: jacek.nowak@jmax.pl lub korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszego dokumentu.

Data wejścia w życie polityki prywatności: 01.03.2024